077-3403033
info@meirlaw.co.il
טוען...

עו"ד מאיר ברוכים

 

עו"ד מאיר ברוכים הנו בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) ומי שהוסמך בשנת 2000 כבחר בלשכת עורכי הדין ומשמש מזה למעלה מעשור כעורך-דין פעיל בתחום המשפט האזרחי ובמסגרת זאת פועל עו"ד ברוכים כמייצג של מגוון לקוחות בפני הערכאות המשפטיות לרבות בתי המשפט האזרחיים וכן בתי המשפט לענייני משפחה בהליכי גירושין. לעו"ד ברוכים ניסיון רב בייצוג בפני הערכאות המשפטיות ובמתן ייצוץ שוטף לחברות ולנושאי משרה שונים.

קרא עוד...

עו"ד מאיר ברוכים

עו"ד מאיר ברוכים הנו בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) ומי שהוסמך בשנת 2000 כבחר בלשכת עורכי הדין ומשמש מזה למעלה מעשור כעורך-דין פעיל בתחום המשפט האזרחי ובמסגרת זאת פועל עו"ד ברוכים כמייצג של מגוון לקוחות בפני הערכאות המשפטיות לרבות בתי המשפט האזרחיים וכן בתי המשפט לענייני משפחה בהליכי גירושין.

לעו"ד ברוכים ניסיון רב בייצוג בפני הערכאות המשפטיות ובמתן ייצוץ שוטף לחברות ולנושאי משרה שונים כגון מנכ"לים ודירקטורים בתאגידים והנו מי ששימש כרפרנט משפטי של חברות מסחריות גדולות במשק. עו"ד ברוכים הינו בעל ניסיון רב בייצוג עסקאות מסחריות שונות ומורכבות ובייצוג עסקאות מקרקעין תוך שימת לב מיוחדת להבטיה הנרחבים של העסקה.